Další informace
Zdravotní stav
Prosíme uveďte všechny informace o zdravotním stavu (alergie, zranění, nemoci atd.), které by pro nás mohly být důležité:
Vzdělání
Jiné důležité informace
Prohlášení